# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 PREM P
 Tirichy Tigers 1st
2 0 0 35 9 0.00 388.89 20 0 0 0 0 0 4 3
2 BLACK PANDI
 Koovai Kings 1st
1 0 0 22 7 0.00 314.29 22 0 0 0 0 0 1 4
3 ARUN BALAJI
 Chennai Singams 1st
2 0 0 14 6 0.00 233.33 13 0 0 0 0 0 2 3
4 VIJAY VASAN
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 14 6 0.00 233.33 14 0 0 0 0 0 1 1
5 ADHAV KANNADASAN
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 11 8 0.00 137.50 11 0 0 0 0 0 1 1
6 GV PRAKASH
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 10 5 0.00 200.00 10 0 0 0 0 0 1 1
7 ASHOK SELVAN
 Madurai Kaalais 1st
1 0 0 10 6 0.00 166.67 10 0 0 0 0 0 0 2
8 RK SURESH
 Madurai Kaalais 1st
1 1 0 8 4 8.00 200.00 8 0 0 0 0 0 0 1
9 SOORI S
 Tirichy Tigers 1st
2 1 0 8 7 8.00 114.29 8 0 0 0 0 0 0 0
10 MIRCHI SIVA
 Chennai Singams 1st
2 0 0 6 1 0.00 600.00 6 0 0 0 0 0 1 3
11 NANDHA N
 Koovai Kings 1st
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 1
12 ARUN RAJA KAMARAJ
 Tirichy Tigers 1st
2 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Ramana R
 Madurai Kaalais 1st
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
14 SATISH S
 Tirichy Tigers 1st
2 0 0 1 2 0.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 1
15 SHARAN S
 Salem Cheetahs 1st
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
16 VISHNU VISHAL
 Koovai Kings 1st
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 2
17 AJAY VANDIYAR
 Madurai Kaalais 1st
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
18 AL UTHAYA
 Koovai Kings 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ARUN VIJAY
 Chennai Singams 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BARATH B
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BOSS VENKAT
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GAUTHAM KARTHIK
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HARISH H
 Chennai Singams 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HEMACHANDRAN H
 Tirichy Tigers 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JAY JAY
 Koovai Kings 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JIIVA J
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 JITHAN RAMESH
 Chennai Singams 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KALAIARASAN K
 Koovai Kings 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MAHENDRAN M
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NAGENDRAN PRASAD
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NATTY NDRAJ
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PASUPATHY P
 Koovai Kings 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PRITHIV P
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RISHI R
 Madurai Kaalais 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SANTANU BAGYARAJ
 Tirichy Tigers 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SENTHIL S
 Madurai Kaalais 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SHAKEER S
 Madurai Kaalais 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SHAM S
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SIVAKARTIGEYAN S
 Tirichy Tigers 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SRIKANTH S
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SURYA S
 Chennai Singams 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 UDHAY U
 Chennai Singams 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
43 VARUN ISARI
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
44 VARUN V
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
45 VIJAY SETHUPATHI
 Ramnad Rhinos 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
46 VIKRAM PRABU
 Tirichy Tigers 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 VIKRANTH V
 Chennai Singams 1st
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 VISHAL V
 Madurai Kaalais 1st
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KARTHI K
 Koovai Kings 1st
1 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2
50 SIUNDARAJA S
 Salem Cheetahs 1st
1 0 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0