# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Paramanatham Murugusu 1 0 0 0 0 1
2 HARRIS ABU BAKER 1 0 0 0 0 1
3 KHANNADASAN R 1 0 0 0 0 1
4 SURESH NAVARATNAM 1 0 0 0 0 1
5 SURESH MENON 0 0 1 0 0 1
6 MURALEE NAIR 0 0 0 0 0 0
7 VENU R RMADAS 0 0 0 0 0 0
8 THUSARA KODIKARA 0 0 0 0 0 0
9 SARAVANAN SREERENGAN 0 0 0 0 0 0
10 mohd yazid imran 0 0 0 0 0 0
11 BALJIT SINGH 0 0 0 0 0 0
12 Tan Kim Hing 0 0 0 0 0 0
13 dinesh r 0 0 0 0 0 0
14 DINESH RAMADAS 0 0 0 0 0 0
15 RAMESH MENON 0 0 0 0 0 0
16 DINESH R ramadas 0 0 0 0 0 0
17 HECTOR DURAIRATNAM 0 0 0 0 0 0
18 Sheikh Rohan 0 0 0 0 0 0
19 SURESH SINGH 0 0 0 0 0 0
20 DEVARAJ GOVINDARAJOO 0 0 0 0 0 0
21 EDWARD LEWIS 0 0 0 0 0 0
22 NAVIN DURAIRATNAM 0 0 0 0 0 0
23 ALWI ZAMAN 0 0 0 0 0 0
24 CHARLIE CHELLIAH 0 0 0 0 0 0
25 USMAN HASHIMI 0 0 0 0 0 0
26 ROHAN MARK SELVARATNAM 0 0 0 0 0 0
27 VIJAYALINGAM V 0 0 0 0 0 0
28 Mervinder Singh 0 0 0 0 0 0
29 Devindran Ramanathan 0 0 0 0 0 0
30 RAVIKUMARAN V 0 0 0 0 0 0
31 BANERJI NAIR 0 0 0 0 0 0
32 SATCHITHANATHAM KM 0 0 0 0 0 0
33 EDWIN SEAH 0 0 0 0 0 0