Match Results
Match Results: KC T20 SERIES 2020
 
Semi Final

15

Mar 2020

Dhl CC V Dxc CC

KC T20 SERIES 2020: Dxc CC won by 54 Run(s) (D/L)

Ball By Ball
League

14

Mar 2020

Dhl CC V Aia CC

KC T20 SERIES 2020: Dhl CC won by 107 Run(s)

Ball By Ball
League

23

Feb 2020

Tech-matrix CC V Dhl CC

KC T20 SERIES 2020: Tech-matrix CC won by 30 Run(s)

Ball By Ball
League

16

Feb 2020

Xchanging CC V Dhl CC

KC T20 SERIES 2020: Dhl CC won by 4 Wkt(s)

Ball By Ball
League

15

Feb 2020

Tscc V Dhl CC

KC T20 SERIES 2020: Dhl CC won by 7 Wkt(s)

Ball By Ball