Match Results
Match Results: KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019
League

29

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Johor U12 v Mss Melaka U12

Mss Johor U12 won by 81 Run(s)

League

29

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Negeri Sembilan U12 v Mss Kelantan U12

Mss Kelantan U12 won by 4 Wickets

League

29

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Selangor U12 v Mss Perak U12

Mss Selangor U12 won by 4 Run(s)

League

28

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Pahang U12 v Mss Sarawak U12

Mss Pahang U12 won by 58 Run(s)

League

28

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Terengganu U12 v Mss Johor U12

Mss Johor U12 won by 8 Wickets

League

28

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kedah U12 v Mss Melaka U12

Mss Melaka U12 won by 10 Wickets

League

28

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Pahang U12 v Mss Kuala Lumpur U12

Mss Pahang U12 won by 45 Run(s)

League

28

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kelantan U12 v Mss Selangor U12

Mss Selangor U12 won by 1 Wickets

League

28

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Negeri Sembilan U12 v Mss Perak U12

Mss Perak U12 won by 5 Wickets

League

27

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Selangor U12 v Mss Terengganu U12

Mss Selangor U12 won by 199 Run(s)

League

27

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Melaka U12 v Mss Negeri Sembilan U12

Mss Negeri Sembilan U12 won by 8 Wickets

League

27

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kelantan U12 v Mss Johor U12

Mss Kelantan U12 won by 58 Run(s)

League

27

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Perak U12 v Mss Kedah U12

Mss Perak U12 won by 50 Run(s)

League

27

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Pulau Pinang U12 v Mss Sarawak U12

Mss Sarawak U12 won by 5 Wickets

League

27

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kuala Lumpur U12 v Mss Perlis U12

Mss Kuala Lumpur U12 won by 61 Run(s)

League

26

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Terengganu U12 v Mss Negeri Sembilan U12

Mss Negeri Sembilan U12 won by 9 Wickets

League

26

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Pulau Pinang U12 v Mss Pahang U12

Mss Pahang U12 won by 8 Wickets

League

26

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Johor U12 v Mss Kedah U12

Mss Kedah U12 won by 1 Wickets

League

26

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Selangor U12 v Mss Melaka U12

Mss Selangor U12 won by 88 Run(s)

League

26

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kelantan U12 v Mss Kuala Lumpur U12

Mss Kelantan U12 won by 240 Run(s)

League

25

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kuala Lumpur U12 v Mss Perak U12

Mss Perak U12 won by 8 Wickets

League

25

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Sarawak U12 v Mss Kedah U12

Mss Kedah U12 won by 7 Wickets

League

25

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Melaka U12 v Mss Perlis U12

Mss Melaka U12 won by 59 Run(s)

League

25

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Terengganu U12 v Mss Pulau Pinang U12

Mss Terengganu U12 won by 33 Run(s)

League

25

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Pahang U12 v Mss Negeri Sembilan U12

Mss Negeri Sembilan U12 won by 8 Wickets

League

24

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Terengganu U12 v Mss Pahang U12

Mss Terengganu U12 won by 1 Run(s)

League

24

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Pulau Pinang U12 v Mss Negeri Sembilan U12

Mss Negeri Sembilan U12 won by 10 Wickets

League

24

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Kelantan U12 v Mss Perak U12

Mss Kelantan U12 won by 59 Run(s)

League

24

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Johor U12 v Mss Sarawak U12

Mss Johor U12 won by 46 Run(s)

League

24

Mar 2019

KEJOHANAN KRIKET MSSM U12 2019

Mss Selangor U12 v Mss Perlis U12

Mss Selangor U12 won by 227 Run(s)

 # Match Type Date Team One Team two Result Scores Summary Points
30 League 03/29/2019 Mss Johor U12 Mss Melaka U12 Mss Johor U12 won by 81 Run(s) Mss Johor U12: 127/7(20.0)
Mss Melaka U12: 46/10(17.1)
Unlock
0
29 League 03/29/2019 Mss Negeri Sembilan U12 Mss Kelantan U12 Mss Kelantan U12 won by 4 Wickets Mss Negeri Sembilan U12: 106/6(20.0)
Mss Kelantan U12: 107/6(17.3)
Unlock
2
28 League 03/29/2019 Mss Selangor U12 Mss Perak U12 Mss Selangor U12 won by 4 Run(s) Mss Selangor U12: 71/10(16.1)
Mss Perak U12: 67/10(19.0)
Unlock
0
27 League 03/28/2019 Mss Pahang U12 Mss Sarawak U12 Mss Pahang U12 won by 58 Run(s) Mss Pahang U12: 58/3(12.0) Unlock 0
26 League 03/28/2019 Mss Terengganu U12 Mss Johor U12 Mss Johor U12 won by 8 Wickets Mss Terengganu U12: 15/5(6.2)
Mss Johor U12: 13/2(2.1)
Unlock
2
25 League 03/28/2019 Mss Kedah U12 Mss Melaka U12 Mss Melaka U12 won by 10 Wickets Mss Kedah U12: 62/7(13.1)
Mss Melaka U12: 25/0(4.5)
Unlock
2
24 League 03/28/2019 Mss Pahang U12 Mss Kuala Lumpur U12 Mss Pahang U12 won by 45 Run(s) Mss Pahang U12: 118/8(20.0)
Mss Kuala Lumpur U12: 73/10(20.0)
Unlock
0
23 League 03/28/2019 Mss Kelantan U12 Mss Selangor U12 Mss Selangor U12 won by 1 Wickets Mss Kelantan U12: 98/9(20.0)
Mss Selangor U12: 99/9(18.0)
Unlock
2
22 League 03/28/2019 Mss Negeri Sembilan U12 Mss Perak U12 Mss Perak U12 won by 5 Wickets Mss Negeri Sembilan U12: 84/8(20.0)
Mss Perak U12: 85/5(15.5)
Unlock
2
21 League 03/27/2019 Mss Selangor U12 Mss Terengganu U12 Mss Selangor U12 won by 199 Run(s) Mss Selangor U12: 233/3(20.0)
Mss Terengganu U12: 34/9(20.0)
Unlock
0
20 League 03/27/2019 Mss Melaka U12 Mss Negeri Sembilan U12 Mss Negeri Sembilan U12 won by 8 Wickets Mss Melaka U12: 33/10(10.3)
Mss Negeri Sembilan U12: 35/2(6.2)
Unlock
2
19 League 03/27/2019 Mss Kelantan U12 Mss Johor U12 Mss Kelantan U12 won by 58 Run(s) Mss Kelantan U12: 96/10(16.1)
Mss Johor U12: 38/10(12.1)
Unlock
0
18 League 03/27/2019 Mss Perak U12 Mss Kedah U12 Mss Perak U12 won by 50 Run(s) Mss Perak U12: 111/10(19.4)
Mss Kedah U12: 61/10(19.2)
Unlock
0
17 League 03/27/2019 Mss Pulau Pinang U12 Mss Sarawak U12 Mss Sarawak U12 won by 5 Wickets Mss Pulau Pinang U12: 74/10(18.3)
Mss Sarawak U12: 75/5(12.2)
Unlock
2
16 League 03/27/2019 Mss Kuala Lumpur U12 Mss Perlis U12 Mss Kuala Lumpur U12 won by 61 Run(s) Mss Kuala Lumpur U12: 134/7(20.0)
Mss Perlis U12: 73/10(16.4)
Unlock
0
15 League 03/26/2019 Mss Terengganu U12 Mss Negeri Sembilan U12 Mss Negeri Sembilan U12 won by 9 Wickets Mss Terengganu U12: 46/10(16.2)
Mss Negeri Sembilan U12: 47/1(4.5)
Unlock
2
14 League 03/26/2019 Mss Pulau Pinang U12 Mss Pahang U12 Mss Pahang U12 won by 8 Wickets Mss Pulau Pinang U12: 80/7(20.0)
Mss Pahang U12: 84/2(12.2)
Unlock
2
13 League 03/26/2019 Mss Johor U12 Mss Kedah U12 Mss Kedah U12 won by 1 Wickets Mss Johor U12: 84/10(20.0)
Mss Kedah U12: 85/9(16.1)
Unlock
2
12 League 03/26/2019 Mss Selangor U12 Mss Melaka U12 Mss Selangor U12 won by 88 Run(s) Mss Selangor U12: 119/10(17.3)
Mss Melaka U12: 31/10(12.4)
Unlock
0
11 League 03/26/2019 Mss Kelantan U12 Mss Kuala Lumpur U12 Mss Kelantan U12 won by 240 Run(s) Mss Kelantan U12: 277/2(20.0)
Mss Kuala Lumpur U12: 37/10(10.2)
Unlock
0
10 League 03/25/2019 Mss Kuala Lumpur U12 Mss Perak U12 Mss Perak U12 won by 8 Wickets Mss Kuala Lumpur U12: 11/10(6.4)
Mss Perak U12: 12/2(1.5)
Unlock
2
9 League 03/25/2019 Mss Sarawak U12 Mss Kedah U12 Mss Kedah U12 won by 7 Wickets Mss Sarawak U12: 57/10(15.2)
Mss Kedah U12: 59/3(6.3)
Unlock
2
8 League 03/25/2019 Mss Melaka U12 Mss Perlis U12 Mss Melaka U12 won by 59 Run(s) Mss Melaka U12: 136/7(20.0)
Mss Perlis U12: 77/10(18.3)
Unlock
0
7 League 03/25/2019 Mss Terengganu U12 Mss Pulau Pinang U12 Mss Terengganu U12 won by 33 Run(s) Mss Terengganu U12: 117/8(20.0)
Mss Pulau Pinang U12: 84/7(20.0)
Unlock
0
6 League 03/25/2019 Mss Pahang U12 Mss Negeri Sembilan U12 Mss Negeri Sembilan U12 won by 8 Wickets Mss Pahang U12: 53/9(20.0)
Mss Negeri Sembilan U12: 54/2(10.0)
Unlock
2
5 League 03/24/2019 Mss Terengganu U12 Mss Pahang U12 Mss Terengganu U12 won by 1 Run(s) Mss Terengganu U12: 73/10(18.5)
Mss Pahang U12: 72/10(13.1)
Unlock
0
4 League 03/24/2019 Mss Pulau Pinang U12 Mss Negeri Sembilan U12 Mss Negeri Sembilan U12 won by 10 Wickets Mss Pulau Pinang U12: 58/10(16.5)
Mss Negeri Sembilan U12: 59/0(4.5)
Unlock
2
3 League 03/24/2019 Mss Kelantan U12 Mss Perak U12 Mss Kelantan U12 won by 59 Run(s) Mss Kelantan U12: 122/9(20.0)
Mss Perak U12: 63/10(11.3)
Unlock
0
2 League 03/24/2019 Mss Johor U12 Mss Sarawak U12 Mss Johor U12 won by 46 Run(s) Mss Johor U12: 115/9(20.0)
Mss Sarawak U12: 69/6(20.0)
Unlock
0
1 League 03/24/2019 Mss Selangor U12 Mss Perlis U12 Mss Selangor U12 won by 227 Run(s) Mss Selangor U12: 238/6(20.0)
Mss Perlis U12: 11/10(7.3)
Unlock
0