# Team Name (Players) Captain Vice Captain Home Ground
1
Kerian U12 (3)
A L Pushpitha Rukshan
2
Kinta Utara U12 (4)
MUHAMMAD AMIR SYARIFUDDIN SHAHARUDDIN
3
Lms U12 (3)
JANIDU HIMSARA